Fact Sheet CPL Jobs

Broszura dla CPL Jobs z zawierająca dane o woj. śląskim i Katowicach w formie wykresów i infografik.

Wizualizacja danych

Graficzne przedstawienie danych na różnorodnych wykresach i schematach.

Logo Wanda

Identyfikacja wizualna reaktora Wanda na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ulotki Accenture

Ulotki przygotowane na Targi Pracy przedstawiające 3 różne studia przypadków Accenture.